Privatumo politika

Ši Politika detalizuoja siekį apsaugoti UAB Ingrida tours paslaugas naudojančių asmenų privatumą. Politika apima ne tik atvejus, kai vartotojai lankosi mūsų tinklalapyje, bet ir atvejus, kai asmenys įsigyja mūsų siūlomas keliones bei siunčia mums užklausas.

Visais Politikoje aptartais atvejais Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Ingrida tours, įmonės kodas 305196919, buveinė registruota adresu Poilsio g. 14-42, LT-93174 Klaipėda.

Jei Jums kyla kokių nors su šia Politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums laišką el. paštu: [email protected].

Ši Politika gali būti atnaujinama. UAB Ingrida tours informuos interneto svetainės lankytojus apie atnaujinimus, pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis.

Politikos turinys:

 1. Asmens duomenų tvarkymas, įsigyjant UAB Ingrida tours siūlomas paslaugas;
 2. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu;
 3. Asmens duomenų tvarkymas, kai pateikiate mums užklausas;
 4. Asmens duomenų tvarkymas ingridatours.lt interneto svetainėje;
 5. Teisės tvarkomų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu.

1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, ĮSIGYJANT SIŪLOMAS PASLAUGAS

Kai įsigyjate UAB Ingrida tours siūlomą kelionę, Jūsų duomenys yra tvarkomi siekiant įgyvendinti Jūsų užsakymą (t. y. įvykdyti sutarties tarp Jūsų ir UAB Ingrida tours nuostatas) ir tik tiek, kiek būtina užsakymo (toliau – Sutarties) įvykdymui.

UAB Ingrida tours, tvarkydama Jūsų duomenis Sutarties vykdymo tikslu, pasitelkia tam tikrus duomenų tvarkytojus – kelionių agentūras, kelionių organizatorius, kelionių organizavimui naudojamų informacinių sistemų priežiūrą teikiančias įmones, įmones, teikiančias kitas paslaugas, susijusias su informacinių technologijų infrastruktūra. Nurodyti duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę ir už Europos ekonominės erdvės ribų.

UAB Ingrida tours, vykdydama Sutartį, Jūsų asmens duomenis gali perduoti duomenų gavėjams – avialinijoms, partneriams, atsakingiems už apgyvendinimo ir transporto paslaugų organizavimą. Nurodyti duomenų gavėjai gali būti įsisteigę ir už Europos ekonominės erdvės ribų.

Atkreipiame dėmesį, kad ne Europos ekonominės erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė asmens duomenų apsauga nei Europos ekonominės erdvės valstybėse (Europos Sąjungos mastu nėra priimtas sprendimas dėl tinkamo lygio apsaugos užtikrinimo duomenis perduodant į nurodytas šalis). UAB Ingrida tours užtikrina, kad imsis protingų priemonių, siekdama, jog duomenų tvarkytojai ir gavėjai Jūsų duomenis tvarkytų laikydamiesi privalomų teisės aktų reikalavimų (be kita ko, esant būtinybei sudarys duomenų perdavimo susitarimus pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų apsaugos sąlygas).

Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Sutarties vykdymo tikslu, bus UAB Ingrida tours saugomi 10 metų nuo Sutarties įvykdymo ar pasibaigimo dienos. Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

UAB Ingrida tours Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko nurodytais atvejais:

 • kai gauna aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas);
 • kai esate UAB Ingrida tours klientas, neišreiškęs prieštaravimo Jūsų duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių prekių ar paslaugų rinkodarai (duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas UAB Ingrida tours interesas informuoti savo klientus apie savo siūlomas paslaugas).

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 • galite gauti naujienlaiškį su mūsų geriausiais kelionių pasiūlymais;
 • apie mūsų geriausius kelionių pasiūlymus galite būti informuotas SMS žinute;
 • su Jumis galime susisiekti telefonu, siekdami pasiteirauti Jūsų nuomonės apie mūsų teikiamas paslaugas.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškio. Tai padaryti galite paspaudę nuorodą „atsisakyti naujienlaiškio“ mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje. Mūsų SMS žinučių, siunčiamų tiesioginės rinkodaros tikslais, galite atsisakyti susisiekdami su mumis el paštu: [email protected].

Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bus UAB Ingrida tours saugomi 2 (du) metus nuo sutikimo gavimo (jei buvo gautas atskiras sutikimas) arba Sutarties įvykdymo ar pasibaigimo dienos. Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, KAI PATEIKIATE MUMS UŽKLAUSAS

UAB Ingrida tours Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, pateikdami užklausą interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.

UAB Ingrida tours Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdami administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

UAB Ingrida tours turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tokie duomenų tvarkytojai yra: bendravimo realiu laiku paslaugos tinklalapyje teikėjas, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi, įgyvendinant mūsų teisėtą interesą kaupti įrodymus apie suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies:

 • komunikacija ir duomenys, pateikti elektroniniu paštu, saugoma – 24 mėnesius;
 • užklausos, pateiktos per įrankius mūsų interneto svetainėje, saugomos – 24 mėnesius;

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės įmonės interneto svetainėje, UAB Ingrida tours gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu (daugiau informacijos apie tokio duomenų tvarkymo tikslus, metodus, duomenų saugojimo laikotarpį rasite mūsų Slapukų politikoje).

Be to, tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Mes atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad kiekvieno Jūsų apsilankymo įmonės svetainėje metu tretieji asmenys gali rinkti įvairią Jūsų apsilankymo metu generuojamą techninę informaciją (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija).

UAB Ingrida tours taip pat naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis tinklalapio dizaino, administravimo paslaugomis, internetinio srauto ir naršymo svetainėje analizės, statistikos), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie interneto svetainės lankytojo duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

5. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui;
 • Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. UAB Ingrida tours rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su kelionių organizatoriaus atsakingais asmenimis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Jūsų teisės, nurodytos aukščiau, gali būti įgyvendintos susisiekus su kelionių organizatoriumi UAB Ingrida tours vienu iš nurodytų būdų: el. paštu – [email protected], telefonu – +370 655 56313 .