Pažintinė ekskursija kolektyvams – Žemaitijos keliais


Kelionės programa


Prie šio pasiūlymo galima priderinti degustaciją, pietus ar kelionę kolektyvui. Kelionių pasiūlymus rasite čia.

Pramogų po Žemaitiją pasirinkimas kolektyvams:

  • Šventviečių lankymas

Per apgaules, kankinimus, žudymus įvedus krikščionybę Žemaitijoje, mūsų protėviai toliau rinkosi prie šventų ąžuolų, akmenų ir alkakalnių, todėl prasidėjo žemaičių šventviečių naikinimas. Kryžiuočiai pjovė šventus ąžuolus, ant šventviečių statė koplyčias, kryžius ir bažnyčias. Kad ir kiek metų mūsų prigimtis buvo trinama, dar yra išlikusių žemaičių šventviečių. Keliautojai kviečiami kartu patyrinėti užmirštas vietas ir susipažinti su senovės žemaičių dvasiniu pasauliu.

Per apgaulės, konkėnėmus, žudīmus ivedus krikščionībė Žemaitėjuo, mūsa pruotėvē toliau rīnkuos pri švėntū ožoulū, kūliu ėr alkakālniu, tudiel prasidiejė žemaitiu švėntvėičiu naikinėms. Križiuotē pjuovė švėntus ožoulus, ont švėntvėičiu statė koplīčias, krīžius ėr bažnīčės. Per šīmtus mētu netekuom švėntūju sēngiriu, vikdīta melioracijė išdarkė švėntvėitės, o svetėms tikiejėms pakeitė prigimtėni. Kad ėr kėik mētu mūsa prigīmtis bova trėnama, dar īr išlėkusiu žemaitiu švėntvėičiu. Kvėitām Jomis kārtu patirinietė užmėrštas vėitas ėr susėpažīntė su senuovės žemaitiu dvasėniu pasauliu.

ARBA

  • Išskirtinių gamtos vietų lankymas

Žemaitijoje gausu kertinių miško buveinių, draustinių ir kitų ypatingų ekosistemų, kur galima sutikti rečiausių ir raudonojoje knygoje įrašytų gyvūnų, augalų rūšių, pamatyti kaip atrodo seniausi miškai ir pajusti natūralios gamtos alsavimą.

Žemaitėjuo gausu kertėniu mėška buveiniu, draustėniu ėr kėtū ipatīngu ekositemu, kor galėt sutėktė rečiausiu ir raudonuojuo knīguo īrašītu gīvūnu, augalu rušiū, pamatītė kāp atruoda seniausė mėškā ėr pajaustė naturaliuos gamtuos alsāvėma.

ARBA

  • Karinių bazių lankymas

Keliautojai kviečiami kartu nuvykti į vienintelį Šaltojo karo muziejų Europoje, įrengtą vienoje pirmųjų buvusios Sovietų Sąjungos požeminių raketų paleidimo teritorijoje. Aplankę muziejų, miško ir pievų keliais nuvyksite į apleistą ir mažai žinomą Šateikių raketų bazę. Kelionės metu pajausite tų laikų nuotaikas, susipažinsite su ano meto kariniu pasirengimu ir istorija.

Kvėitām kartu nuvīktė i vėnīnteli Šaltuojė kāra muzieju Euruopuo, irėngta vėinuo pėrmūju bovusės Sovietu Sajūngas požėmėniu raketu paleidėma terituorijuo. Aplonkė muzieju, mėška ėr pėivu kelēs nuvīksēm i aplēsta ėr mažā žėnuoma Šatėikiu raketinė bazė, kor bova laikuomas brandolėnės galvutės. Keliuonės metu pajausėt tū čiesū nuotaikas, susipažīnsėt su tuo mēta karėniu pasirėngėmu ėr ėstuorijė.

ARBA

  • „Pabėgimas nuo pasaulio“

Gal Jums nusibodo darbas, skubėjimas, miesto šurmulys ir žmonių apsuptis? Keliautojams suteikiama galimybė nuvykti į slapčiausias Žemaitijos vieteles, kur nesutiksite nei vieno žmogaus, atsitrauksite nuo skubančio pasaulio ir pabūsite laukinėje gamtoje. Norintiems daugiau komforto – kelionė po Žemaitijos vieteles su džipu, kurios metu galėsite paklausyti savo mėgstamos muzikos ir pasigrožėti vis besikeičiančiais gamtos vaizdais.

Gal Jūms nusėbuoda dārbs, skubiejėms, miesta šurmulīs ėr žmoniū apsuptis?! Mes galēm Jumis nuvēžtė i slapčiausės Žemaitėjės kertelės, kor nesutėksėt ni vėina žmogaus, atsėjūngsėt nu skubontė pasaulė ėr pabūsėt laukėnie gamtuo.  Nuorintīms daugiau komforta siūluom keliuonė Žemaitėjės kelelēs su džipu , kuriuos metu galiesėt paklausītė sāva mėgstamuos mozėkas ėr pasėgrožietė vės besikeitont­ēs gamtuos vaizdās.

ARBA

  • Grupinės kelionės

Organizuojamos 4x4 ir 2x2 pažintinės išvykos po Žemaitiją. Išvykų metu lankomos įvairios lankytinos vietos, keliautojai atras dar neatrastas vietas ir kelius. Keliautojų lauks komandiniai žaidimai ir užduotys!

Organizoujēm 4x4 ėr 2x2 pažintėnės išvīkas po Žemaitėjė. Keliuoniu metu lonkuom ivairės lonkītėnas vėitas. Maršrutā sudarītė tēp, ka iki uobjektu daugiausē vīkstām mėška, pėivu kelēs ėr bekeliem. Keliuonės metu atrāsėt dar neatrastas vėitas ėr kelius. Jūsa lauk komandinē žaidėmā ėr užduotis!

 

Pažintinės ekskursijos kolektyvui kaina derinama kiekvienu atveju atskirai. Kaina priklauso ar rinksitės papildomai kelionę, taip pat nuo datos, keliautojų skaičiaus ir papildomų lankytinų objektų.

Pasiteiravimui apie pažintinę ekskursiją kolektyvui  tel. 8677 27036, 865556313, el.paštas –[email protected] arba [email protected]

Transportas Autobusas
Organizatorius UAB „Ingrida Tours“

Daugiau kelionių

Lenkija: Jotvingių prūsų gyvenvietė –vienuolynas Vygriuose– Seinai – Vilanovo rūmai – Karalių rūmai – plaukimas Augustavo kanalu

Savaitgalio kelionė į Estiją aplankant Lachemos nacionalinį parką ir krioklį, Sagadi dvarą, Rakverės pilį 2d/1n

Pažintinė kelionė į Latviją: rododendrų žiedai – plaukimas Dauguvos upe Rygoje